Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Bovenschoolse verrijkingsklassen voor meerbegaafde kinderen in Almere.

Artikel

-

Referentie

Sprangers, L & Huber, E. (2010). Bovenschoolse verrijkingsklassen voor meerbegaafde kinderen in Almere. Almere: Lectoraat Maatwerk Primair van de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo).

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 10 april 2012