Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Bewijsvoering binnen praktijkgericht onderzoek.

Artikel

Praktijkgericht onderzoek en validiteit zijn twee begrippen die centraal staan binnen de onderzoekspraktijk van het hoger beroepsonderwijs. Dergelijk onderzoek naar professionele interventies, betogen de auteurs, moet verantwoording afleggen over stringente methodologische criteria binnen een beroepspraktijk die – liefst op korte termijn – bruikbare wetenschappelijke resultaten verlangt. Binnen dit spanningsveld, waar kennis en belang vaak in elkaar grijpen, opereren expertisecentra als zij verschillende methoden inzetten om innovaties binnen professionele methodieken met onderzoek en bewijsmateriaal te onderbouwen. In Bewijsvoering binnen praktijkgericht onderzoek staan de auteurs stil bij verschillende methoden van onderzoek die geschikt zijn voor een praktijkgerichte toepassing waarbij ze de methodologische en ethische consequenties mede in hun overwegingen betrekken

Referentie

Tavecchio, Louis, & Gerrebrands, Martin (2012). Bewijsvoering binnen praktijkgericht onderzoek. Methodologische en wetenschapstheoretische reflecties op de onderbouwing van professionele interventies . Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. ISBN 978 90 5931 841 0

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 27 september 2012