Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Anders vallen er doden... Werken en leren door professionals

Artikel

De professional die zegt dat voortdurende professionalisering voor hem niet (meer) nodig is en dat onderbouwt met het argument: “Ik heb inmiddels twintig jaar ervaring, dus ik weet het zo zoetjes aan wel!”, vragen wij steevast: “Wat heb je van een recente ervaring geleerd?” Vaak wordt het dan een (te lang) poosje stil. Overheid, onderwijs, zorg en welzijn hebben niet zozeer behoefte aan ervaren professionals, maar veel meer aan professionals die regelmatig reflecteren op hun ervaring. Reflectie betekent nieuwe vragen stellen en nieuwe antwoorden vinden. Een krachtig begin van leren!, vinden wij. Leren is te definiëren als „een relatief stabiele gedragsverandering die voortkomt uit ervaring‟. Ervaring is onmisbaar voor het ontwikkelen van nieuwe kennis, kunde en vaardigheden. Reflectie op die ervaring vormt de kern van elke leren. Huiselijk geformuleerd: ervaring gaat vooraf aan de theorie.

Referentie

De Graaf, A., Van der Waals, J.K. (2009) Anders vallen er doden... Werken en leren door professionals . In: Dubbeldam,M., Goedmakers, W. (Red.), De lerende adviseur, trends in professionalisering . Amsterdam: Mediawerf.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 24 oktober 2012