Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Ambities voor kinderen in de kinderopvang; Kwaliteitsvisie kinderopvang 2014 en verder.

Specialistische publicatie

Dit rapport is geschreven door een speciale commissie die een kwaliteitsvisie beschrijft voor de Nederlandse kinderopvang. Aanbevelingen uit het rapport zijn overgenomen door minister Asscher voor toekomstig beleid.

Referentie

Commissie Kwaliteit (2014).  Ambities voor kinderen in de kinderopvang; Kwaliteitsvisie kinderopvang 2014 en verder. Utrecht: BKK.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 juni 2014