Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Vervolg effecten van masteropleidingen

Project

Om zicht te krijgen op de effecten van een brede invoering van een masteropleiding voor leraren, heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap door SEO, het Kohnstamm Instituut en de HvA onderzoek laten uitvoeren met het doel om een theoretisch (wetenschappelijk) en empirisch (causaal) verband te leggen tussen de masteropleiding van leraren en de kwaliteit van het onderwijs. In de nulmeting zijn daartoe potentiĆ«le effecten geĆÆdentificeerd, is een onderzoeksdesign ontworpen en is een eerste meting uitgevoerd.

Logo

In het vervolgonderzoek worden vervolgmetingen gedaan onder de leraren die in 2013 gestart zijn met een masteropleiding en wordt een nieuwe groep van leraren benaderd die in 2014 gestart zijn met een master.

Data worden verzameld aan de hand van vragenlijsten, focusgesprekken en interviews, waarbij zicht ontstaat op de opbrengsten van masters voor leraren, hun collega’s, de schoolcultuur en voor leerlingen. De interviews en focusgesprekken moeten zicht geven op randvoorwaarden en stimulerende en belemmerde factoren.

Onderzoekers:

Marco Snoek (HvA)
Bert van Veldhuizen (HvA)

Arjan Heyma (SEO)
Emina van den Berg (SEO)

Henk Sligte (Kohnstamm Instituut)
Yolande Emmelot (Kohnstamm Instituut)

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 3 september 2015