Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

SalsA

Project

In het schooljaar 2013-2013 is het Domein Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam gestart met SalsA: een project waarin studenten van de verschillende opleidingen leerlingen uit de laatste groep basisonderwijs en de eerste klas voortgezet onderwijs individueel coachen. In dit onderzoek wordt gekeken hoe dit project bijdraagt aan de professionele ontwikkeling van studenten en hoe het aansluit bij de huidige curricula.

Logo
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 31 maart 2015