Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Gezocht Onderzoeksassistent voor anti-pestprogramma Prima

29 aug 2017 11:38 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Vacature voor deeltijd onderzoeksassistent voor het effectonderzoek naar het vernieuwde anti-pestprogramma Prima voor basisscholen

Achtergrond

Vanuit het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam wordt het praktijkgerichte onderzoeksproject Verbetering van anti-pestbeleid uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, TNO Child Health en VeiligheidNL. Het project richt zich in deze fase op een effectstudie naar het vernieuwde anti-pestprogramma Prima voor het basisonderwijs. In deze studie willen we onderzoeken of het programma effect heeft op het verminderen van pestgedrag en op het versterken van pro-sociaal gedrag van leerlingen van groep 5 t/m 8. Daarnaast willen we onderzoeken of het programma leerkrachten en ander schoolpersoneel versterkt in hun competenties om pesten aan te pakken. Tot slot voeren we ook een procesevaluatie uit om te onderzoeken of het programma verbeterd kan worden in de praktische toepasbaarheid ervan in het onderwijs. Voor dit project zijn wij op zoek naar onderzoeksassistenten die zich bezig willen gaan houden met de dataverzameling en met de rapportage van de onderzoeksuitkomsten.

Prima anti-pestmethode

Prima is een schoolbrede anti-pestmethode gericht op het voorkomen en verminderen van pestgedrag en op het versterken van de onderlinge sociale relaties tussen leerlingen. Het programma bestaat uit lessenseries voor leerlingen, een training voor het schoolpersoneel, handelingsadviezen bij lastige pestsituaties voor leerkrachten en een screeningsmethode om pestgedrag in de klas in kaart te brengen.


Werkzaamheden

Als onderzoeksassistent werk je binnen ons onderzoeksteam aan de dataverzameling van de proces- en effectevaluatie van het Prima-programma van september 2017 tot juni 2018. Het is ook mogelijk om een half jaar werkzaam te zijn op dit project. Je krijgt een klein groepje basisscholen toegewezen waarmee je contact onderhoudt en waarbij je de metingen gaat afnemen. Het gaat in totaal om een drietal metingen in oktober 2017, januari 2018 en maart 2018. In oktober en maart ga je langs jouw basisscholen en neem je via tablets digitale vragenlijsten af bij leerlingen en leerkrachten van de groepen 5 t/m 8. De basisscholen zijn verspreid door heel Nederland en je zult dus moeten reizen om de metingen af te nemen. In januari 2018 nemen we semigestructureerde interviews af met leerkrachten en coördinatoren over de implementatie van het Prima-programma. Na de dataverzameling rapporteer je de uitkomsten in een korte rapportage voor jouw groepje scholen.

Functie-eisen

  • Je bent twee of drie dagen per week beschikbaar tot en met december 2017 of tot en met juni 2018.
  • Je bent flexibel inzetbaar in de periodes 2 t/m 20 oktober 2017 en van 12 t/m 30 maart 2018 in verband met de nul- en nameting.
  • Je volgt of bent afgestudeerd van een opleiding in de sociale wetenschappen (HBO of WO).
  • Je werkt nauwkeuring en zorgvuldig.
  • Het is een pré als je in het bezit bent van een studenten OV-kaart of een auto.

Wij bieden

Je wordt aangesteld op declaratiebasis bij de Hogeschool van Amsterdam. De vergoeding bedraagt €10,00 per uur.  Daarnaast worden reiskosten en andere kosten deels vergoed en ontvang je een gedeeltelijke vergoeding tijdens het reizen (50%).

Interesse of vragen?

Reageer door zo snel mogelijk, en vóór 11 september 2017, een korte motivatie en CV te mailen naar Marloes van Verseveld, promovenda bij het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding: m.d.van.verseveld@hva.nl. Voor vragen over de vacature kun je ook contact opnemen met Marloes van Verseveld.