Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

HvA start met Professionele Leergemeenschap

Voor docenten van het po, vo en mbo

31 mei 2017 00:00 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

In september start het lectoraat Didactiek van de maatschappijvakken met een Professionele Leergemeenschap (PLG) voor docenten uit de maatschappijvakken. In deze PLG worden de mogelijkheden onderzocht van Conceptgebaseerd onderwijs in de maatschappijvakken.

“Ik heb het idee dat ze van sommige dingen dan de definitie hebben geleerd, maar het bijna niet breder kunnen zien. Dan staat er in het boek ‘dictatuur is als één iemand de macht heeft’, en dat is dan ook wat een leerling in zijn hoofd heeft, maar wat dat verder voor consequenties heeft, is heel moeilijk voor hen om in te zien.” Een uitspraak uit een interview met een vmbo-docent maatschappijleer en geschiedenis op een Amsterdamse school. Een uitspraak die vast herkenbaar is voor vele docenten van de maatschappijvakken.

Herkenbaar, bruikbaar en toepasbaar onderwijs

Maatschappijvakken als aardrijkskunde, economie, geschiedenis en maatschappijleer spelen een sleutelrol bij de oriëntatie van mensen op de wereld. Voorwaarde daarvoor is dan wel dat kennis herkenbaar, bruikbaar en toepasbaar wordt gemaakt. Dat is niet zo eenvoudig. Vaak speelt bij vakken als aardrijkskunde en geschiedenis beschrijvende kennis van specifieke situaties (de Romeinen, de Koude Oorlog, de voedselvoorziening in Zuid-Soedan) een grote rol. Wat moeten leerlingen met zulke kennis? Hoe kunnen ze die kennis gebruiken als actieve burgers van onze samenleving?

In de Professionele Leergemeenschap onderzoekt lector Arie Wilschut samen met docenten uit het primair-, het voortgezet onderwijs en het mbo wat mogelijkheden en effecten van Conceptgebaseerd Onderwijs zijn.

Conceptgebaseerd Onderwijs

Conceptgebaseerd Onderwijs is een manier om leerlingen te helpen nieuwe soorten informatie op een zodanige wijze te integreren dat ze patronen en connecties tussen feiten kunnen zien en identificeren. Zo wordt het onderwijs minder gericht op de feiten ‘op zich’, maar meer op achterliggende patronen. Met Conceptgebaseerd Leren weet een leerling niet alleen wat hij moet leren, maar ook waarom.

Deelname aan de Professionele Leergemeenschap

Docenten kunnen zich vanaf nu aanmelden als lid van deze Professionele Leergemeenschap. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname. Er wordt een drietal bijeenkomsten gepland in de periode september – december 2017. Tijdens deze bijeenkomsten, van elk drie uur, wordt de theorie van Conceptgebaseerd Onderwijs besproken, worden concrete voorstellen voor toepassingen uitgewerkt en worden ervaringen en resultaten besproken nadat ze in de praktijk zijn geprobeerd op de scholen zelf.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over de Professionele Leergemeenschap kunt u contact opnemen met onze lector Didactiek van de Maatschappijvakken, de heer Arie Wilschut.