Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Vier winnaars bij de Scriptieprijs 2015 DOO

11 dec 2015 09:20 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Er vielen dit jaar wat minder mensen in de prijzen dan vorig jaar bij de derde editie van de Scriptieprijs. Dit had niet te maken met een andere prijsverdeling, want de jury had er ook dit jaar voor gekozen om drie grotere prijzen en vier categorieprijzen te verdelen. Een aantal scriptieschrijvers won dit jaar echter zowel een categorieprijs als een grotere prijs. Er waren elf scripties genomineerd, geschreven door dertien studenten.

Eerste prijs en twee categorieprijzen

Malika van Mourik won de eerste (Beste theoretisch kader) en tweede categorie (Kwaliteit van onderzoek en eigen reflectie daarop) en de hoofdprijs. Haar scriptie 'Taalanalytisch vermogen in relatie tot het effect van correctieve feedback op schrijfvaardigheid' vond de jury zo goed, omdat die het niveau van een bachelorscriptie oversteeg. Met name het theoretisch kader was erg goed geschreven, terwijl de literatuur veelal Engelstalig en wetenschappelijk is en de materie zeer complex. Toch lukte het Malika om een heel leesbaar kader te schrijven. Dit gold verder voor de hele scriptie. Als lezer lukte het prima om de stappen te volgen en de draad vast te houden. Tot slot droeg het onderzoek echt bij aan het wetenschappelijke debat over de effectiviteit van correctieve feedback.

foto winnaars scriptieprijs 2015

Tweede prijs en een categorieprijs


Sanne Deckwitz won met haar scriptie 'Onderzoek naar geschiedenis in de wiskundeles' de prijs voor categorie drie (Originaliteit en creativiteit van het onderzoek) en de tweede prijs. Sanne was ook al genomineerd voor de HvA Research Award en de scriptieprijs van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren.

Sanne deed haar onderzoek naar de manier waarop de geschiedenis van de Wiskunde (aan de hand van zelf ontwikkeld lesmateriaal) kan worden ingezet binnen het domein meetkunde om leerlingen in de eerste klassen havo en vwo beter te motiveren.

Derde prijs

De derde prijs was voor Alyssa den Drijver met haar scriptie 'Onderzoek naar het gebruik van de doeltaal als voertaal voor docenten Frans'. Alyssa’s onderzoek was volgens de jury zeer zorgvuldig, grondig en systematisch gedaan. Op die manier kreeg ze veel informatie boven tafel over de praktijk op de stageschool, die voor de school verhelderend en relevant was. Deze scriptie biedt de sectie Frans op de stageschool volgens de jury inzicht in de praktijk en een evidence-based handvat om keuzes en afspraken te maken over het gebruik van de doeltaal als voertaal tijdens de lessen.

foto genomineerden scriptieprijs 2015

Vierde categorie

Tot slot won Martijn Hendrikx de prijs voor de vierde categorie (Relevantie van onderzoek voor Urban Education) met zijn scriptie 'De determinatie in beeld'. Martijn richtte zich in zijn onderzoek op de verbetering van het proces van determinatie in een heterogene klas, zoals een mavo/havo klas. Via 'determinatie' wordt in het voortgezet onderwijs geprobeerd om elke leerling op een passende en uitdagende plek in het onderwijs - en dus later op de arbeidsmarkt - te krijgen. De jury vond deze thematiek uitstekend passen binnen een grootstedelijke context waar talenten niet altijd worden onderkend en kinderen soms te laag worden ingeschat. Martijn vestigde met zijn scriptie de aandacht op het belang van een zorgvuldig determinatieproces en levert daarmee een bijdrage aan het versterken van het doorverwijzingsbeleid binnen het vo.