Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Waiting for Superman:....

TEDlike Talk Marco Snoek op European Education Training and Youth Forum

14 okt 2015 14:30 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Op maandag 19 oktober verzorgt lector Marco Snoek een TEDtalk op het Europese Education, Training and Youth Forum in Brussels. Tijdens dit tweedaagse forum komen zo’n 600 vertegenwoordigers van ministeries, stakeholderorganisaties en Europese Instanties bij elkaar met als doel om kennis te nemen van recente ontwikkelingen op het terrein van onderwijs en jeugd en van initiatieven van de Europese Commissie op dit terrein.

Meer informatie over het ETYForum is te vinden op http://ec.europa.eu/education/forum/index_en.htm#home. Het forum is daar ook streaming te volgen.

De bijdrage van Marco Snoek heeft betrekking op de rol van leraren en hoe leraren daarbij ondersteund kunnen worden door een structuur voor het beroep, die gericht is op een leven lang leren en op samenwerkend leren. Het realiseren van een dergelijke structuur vraagt een nauwe samenwerking van de verschillende stakeholders: ministeries, leraren en schoolleiders.

Zijn bijdrage is gebaseerd op het werk van de Working Group School in de afgelopen anderhalf jaar waar vertegenwoordigers van de verschillende lidstaten zich bogen over de over de vraag hoe beleid van overheden het continuum van het beroep (de samenhang tussen de lerarenopleiding, de eerste fase van de beroepsuitoefening en de verdere loopbaan van leraren) kunnen versterken, welke bijdrage leeromgevingen die gericht zijn op samenwerkend leren tussen professionals daar aan kunnen leveren en wat dit vraagt van beleid en van de samenwerking tussen stakeholders bij het ontwikkelen van dit beleid.

De uitkomsten van de Working Group komen in november beschikbaar is de vorm van een ‘Guide on policies to improve Initial Teacher Education’ met als titel Shaping career-long perspective on teaching, en zijn onderwerp van een strategische werkconferentie  op 26 en 27 november in Brussels.