Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Future-proof onderwijs of future-sensitive teachers?

11 mrt 2015 00:00 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Op 29 januari verzorgde lector Marco Snoek een bijdrage op een HvA conferentie over Future Proof Onderwijs.

In zijn bijdrage vroeg hij zich af in hoeverre future-proof onderwijs geen tegenstelling impliceert. Is het onderwijs wel future-proof te maken? De toekomst is immers ongewis en ontwerpcriteria die moeten zorgen voor future-proof onderwijs gaan er vanuit dat de toekomst maakbaar en daarmee voorspelbaar is. Hij pleit voor future-sensitive teachers als sleutel voor onderwijs dat zich telkens opnieuw kan uitvinden en vernieuwen. Docenten in het hoger onderwijs moeten zich niet opstellen als reizigers die van A naar B gaan, maar als trekkers en zwervers die openstaan voor nieuwe inzichten en die de randen van het systeem durven op te zoeken.

De video-opname van zijn bijdrage is hier te bekijken.