Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

GEZOCHT: Enthousiaste docenten voor...

LESSEN GESPREKSVAARDIGHEID ENGELS

10 sep 2015 17:14 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Voor mijn promotieonderzoek naar de ontwikkeling van gespreksvaardigheid Engels, ben ik op zoek naar docenten die gespreksvaardigheidslessen kunnen geven aan kleine groepjes Vmbo-kader leerlingen uit leerjaar 3 (richting Commercie en Dienstverlening). Het gaat om de periode januari – april 2016.

In het kort

We doen vakdidactisch onderzoek waarbij we willen achterhalen welke didactische benadering de gespreksvaardigheid van Kaderleerlingen het beste ondersteunt:

  • een taalgerichte benadering
  • een betekenis-gerichte benadering
  • een combinatie van beiden.

De lessenreeks vindt plaats binnen de beroepscontext van ons eigen (fictieve) Hotel Magnolia. Tijdens drie lesblokken oefenen leerlingen met rollen die binnen de sector Commercie en Dienstverlening – en dus in ons hotel - veel voorkomen, namelijk het voeren van instructie-gesprekken, adviesgesprekken en verkoopgesprekken met klanten. Elk blok bestaat uit drie lessen en wordt afgesloten met een gespreksvaardigheidstoets.

Werkzaamheden

Je maakt deel uit van een team van drie docenten en wordt als team gekoppeld aan twee scholen. Tijdens elk lesblok geef je steeds aan een ander groepje van 6-8 leerlingen les. Elke les geef je op een verschillende manier. Je volgt hierbij nauwgezet het lesmateriaal en de lesinstructies die speciaal voor dit onderzoek ontwikkeld zijn. Tevens ben je als testleider betrokken bij de afname van gespreksvaardigheid die aan het einde van elk lesblok plaatsvinden. Uiteraard gaat er aan deze lesperiode een training vooraf, waarin je geschoold wordt in de verschillende didactische benaderingen, de lesinstructies, het gebruik van het lesmateriaal en de wijze van toetsen.

Inzet

Je verzorgt gedurende een periode van 9 weken 4 lessen per week. Tijdens deze periode neem je ook gespreksvaardigheidstoetsen af. Anticiperend op lesuitval, schoolvakanties en roosterwijzigingen word je ingehuurd voor een periode van 12 weken.
In het najaar van 2015 volg je een training van een dagdeel.
In de periode januari – april 2016 volgen er, steeds voorafgaand aan een nieuw lesblok, nog twee korte trainingen van ca. 2uur.
De totale inzet wordt geschat op ca. 65 uur (inclusief reistijd en voorbereidingstijd).

Betaling

€ 25,- per uur.

Profiel

  • Affiniteit met de doelgroep (3 Vmbo-K), taalontwikkeling / gespreksvaardigheidsonderwijs en onderzoek.
  • Sterke pedagogische en didactische vaardigheden. 
  • Uitstekende beheersing van het Engels en het Nederlands. 
  • Beschikbaar voor ca. 2 dagdelen per week in de periode januari – april 2016. 
  • Enige mate van flexibiliteit wat betreft inroostering is gewenst. 
  • Ervaring met talenonderwijs en met de doelgroep is een pré.

Voor deelnemende studenten is het wellicht mogelijk om (een deel van) de werkzaamheden in te bedden in hun afstudeeronderzoek.

Voor informatie en aanmeldingen kan je terecht bij Eline van Batenburg.