Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Advies t.a.v. de lerarenopleidingen

Advies van de Kritische Vrienden Lerarenagenda aan de minister en staatssecretaris

4 feb 2015 00:00 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

HvA-lector Marco Snoek heeft samen met een groep ‘kritische vrienden’ een advies uitgebracht aan de minister en staatsecretaris ten aanzien van de lerarenopleidingen.

De bewindslieden hebben in het najaar van 2013 een groep experts uit praktijk en opleiding gevraagd om als kritische vrienden hen te adviseren ten aanzien van de implementatie van de Lerarenagenda 2013-2020. In het najaar van 2014 vroegen de minister en staatssecretaris de kritische vrienden om hen te adviseren ten aanzien van de lerarenopleidingen.
In het advies benadrukken de auteurs het belang om de lerarenopleiding te zien als (start)onderdeel van een continuüm van professionele ontwikkeling van de leraar, pleiten ze voor beperking van formele kaders die de flexibiliteit en vraaggerichtheid van de lerarenopleidingen belemmeren, dagen ze de instellingen uit om kwaliteitsborging lerend te organiseren op basis van een professionele dialoog i.p.v. op basis van externe controle-instrumenten, waarschuwen ze voor een kunstmatige tegenstelling tussen hbo en wo opgeleide leraren, en pleiten ze voor een duidelijk afgebakende beginnersfase in het leraarschap.

Lees hier het volledige advies.