Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Masterclass "Interprofessioneel werken"

5 feb 2015 13:53 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Op 28 januari vond een masterclass plaats rond het thema 'interprofessioneel werken' in onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg.

Een groep van zo'n 90 belangstellenden uit verschillende sectoren (onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en welzijn) luisterde naar bijdragen van Patrick Kenis (hoogleraar, Management School, Antwerpen) en Ruben Fukkink (lector pedagogiek FOO, tevens hoogleraar Universiteit van Amsterdam) en deed mee in een workshop die werd verzorgd door Bureau Mutant. De masterclass werd georganiseerd door PACT, waarin onder andere Ruben Fukkink en Marloes van Verseveld participeren vanuit het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding