Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Marco Snoek toegetreden tot de board van TEPE

23 okt 2014 00:00 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Marco Snoek maakt sinds de zomer deel uit van de board van het Netwerk van hogescholen en universiteiten dat verenigd is in TEPE. TEPE staat voor Teacher Education Policy in Europe. Binnen het netwerk worden (beleids)ontwikkelingen rond lerarenopleidingen en onderzoek gedeeld en met elkaar verbonden, zowel door middel van een jaarlijkse conferentie, als via publicaties.

Meer informatie:

onbekend