Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

29-09-2014: Lezing Ron Oostdam Kennisacademie Amersfoort

24 sep 2014 17:54 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Prof. Dr. Ron Oostdam; hoogleraar onderwijsleerprocessen bij de Universiteit van Amsterdam; Lector Maatwerk in Leren en Instructie en onderzoeksdirecteur van het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam.

Ouders actief betrekken bij de school

Steeds vaker staat het actief betrekken van ouders bij het onderwijsleerproces van hun kind op school centraal. Veel scholen ervaren dat op dat punt veel winst valt te behalen en dat het verschil maakt wanneer ouders direct betrokken raken bij wat er in de klas gebeurt. Met een algemene aanduiding als ouderbetrokkenheid kunnen echter zeer uiteenlopende zaken bedoeld worden. Vaak heeft men dat niet duidelijk voor ogen hetgeen de discussie vertroebelt, zowel op schoolniveau als op ouderniveau. Zo kan een school zich sterk profileren op het gebied van brede ouderbetrokkenheid, terwijl zich dat in de praktijk vooral beperkt tot een actieve inzet van ouders bij het organiseren van schoolactiviteiten. Het is daarom van belang goed te definiëren waar we het over hebben als gepraat wordt over betrokkenheid van ouders. Alleen met een helder begrippenkader is duidelijk aan te geven wat de school van ouders verwacht en vraagt. Tegelijkertijd is goed te bepalen welk soort betrokkenheid je als school (i.c. team) nastreeft en wat je zeker niet wilt. Ouders kunnen namelijk op verschillende manieren en niveaus betrokken zijn bij de school.

In deze lezing wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden een duidelijk begrippenkader voor samenwerking met ouders besproken. Daarbij komen verschillende vormen van samenwerking aan de orde. Op grond van resultaten uit onderzoek wordt vervolgens ingegaan op de meerwaarde van een goede samenwerking met ouders, maar ook op allerlei knelpunten en mogelijk negatieve effecten. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan het belang van een goede onderlinge communicatie en uitwisseling van informatie. Ten slotte wordt het project samen werken aan leren lezen behandeld als een praktijkvoorbeeld van een educatieve samenwerking tussen ouders en school. In het kader van dit project zijn materialen en werkvormen ontwikkeld om ouders actief in te zetten bij het leren lezen van hun kind op school.

 

Uitnodiging lezing Kenniscentrum A'foort