Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

27-09-2014: Ron Oostdam Panellid tijdens Drongo Festival

Prof. dr. Ron Oostdam zal deelnemen aan de paneldiscussie van het symposium 'Meertalige school, veelzijdige leerlingen? tijdens het Drongo Festival.

24 sep 2014 18:10 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Het Drongo Festival vindt komende zaterdag plaats in de OBA in Amsterdam. Het symposium is van 14.00 tot 15.30 uur in het Theater van het Woord.

Taal speelt een belangrijke rol in het onderwijs. Taalontwikkeling beïnvloedt succesvol leren lezen en schrijven. Taal is de basis van het leren van andere vakken en van het sociale leven. Steeds meer scholen bieden tweetalig onderwijs aan: een deel van de vakken worden in een vreemde taal gegeven. In het voortgezet onderwijs, maar ook in het basisonderwijs. En Friesland kent een groeiend aantal drietalige scholen, met Nederlands, Fries en Engels.
Ruim 1000 basisscholen in Nederland bieden vroeg vreemdetalenonderwijs aan, meestal met Engels, vanaf groep 1. Zij mogen maximaal 15% van de lessen in het Engels geven. In het schooljaar 2014-2015 zijn 12 basisscholen gestart met de pilot tweetalig basisonderwijs (30-50% in het Engels). Van deze scholen staat er een in Amsterdam en een in Friesland. 

Thuistalen
Kinderen komen niet allemaal met dezelfde moedertaal naar school. Hoe kunnen de leerkrachten op deze verschillen inspelen?  Zijn andere thuistalen een belemmering bij het leren van Nederlands of juist een goede kans voor evenwichtige meertaligheid? En kunnen medeleerlingen daar ook van meeprofiteren?

Het symposium Meertalige school, veelzijdige leerlingen? laat zien wat de meerwaarde en uitdagingen zijn van meertaligheid in het basisonderwijs. Met ervaringen uit het tweetalig onderwijs en vroeg vreemdetalenonderwijs op veeltalige Amsterdamse scholen, en ervaringen uit het twee- en drietalig onderwijs in Friesland. Welke praktijken inspireren leerkrachten en leerlingen? Welk beleid ondersteunt dit? Welke twijfels en risico’s zijn er? Hoe kan meertalig onderwijs bijdragen aan de ontwikkeling van veelzijdige leerlingen in school en samenleving?

Met onder meer: Prof Dr Rick de Graaff (Hogeschool Inholland, Universiteit Utrecht), Dr Alex Riemersma (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Stenden Hogeschool), Ferd Crone(Burgemeester Leeuwarden), Simone Kukenheim (Wethouder Onderwijs, Diversiteit, Jeugd en Integratie, Gemeente Amsterdam) en afgevaardigde van de Friese Trijetalige Skoalle uit Holwerd en Prof. Dr. Ron Oostdam (Hogeschool van Amsterdam).

Klik hier voor het programma van de paneldiscussie

De zaal gaat 15 minuten voor aanvang open, kom op tijd, reserveren is niet nodig.

Hier komt u meer te weten over het Drongo Festival