Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

19-03-2014 Bijdrage Ron Oostdam - Dijksterhuislezing

5 mrt 2014 17:24 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

De jaarlijkse Dijksterhuislezing in het Koning Willem II College in Tilburg gaat over goed onderwijs. Drie sprekers geven hun visie op het Nederlandse onderwijs en de huidige toetscultuur.

Het gaat om prof. dr. Tamara van Gog, prof. dr. Ron Oostdam en dr. Leo Prick. Van Gog is bijzonder hoogleraar Onderwijspsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam; Oostdam is bijzonder hoogleraar Onderwijsleerprocessen aan de Universiteit van Amsterdam en Leo Prick is medewerker van NRC Handelsblad en 'onderwijscriticaster'.

Dit is de negende Dijksterhuislezing op rij in het Koning Willem II College aan de Tatraweg in Tilburg. Met de Dijksterhuislezing wil het Willem II ieder jaar de wetenschap de school binnenhalen.

Meer informatie is hier te vinden.

De folder is hier te downloaden .