Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Marco Snoek is Lector van het Jaar

3 feb 2014 21:09 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Marco Snoek, lector Leren en Innoveren aan de HvA, is uitgeroepen tot Lector van het Jaar 2013. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de belangenbehartiger van ruim 600.000 studenten, en nieuwsplatform Scienceguide verkiezen Snoek, omdat hij eruit springt als aanjager van excellentie in het hoger onderwijs en bij uitstek géén genoegen neemt met middelmatigheid in het hoger onderwijs.

Marco Snoek: De anti-middelmaat

Méér halen uit het hoger onderwijs, dat was het uitgangspunt voor de jury: 'We verwachten dat studenten tot het uiterste geprikkeld worden in conservatoriumopleidingen, of opleidingen tot arts of ruimtevaartingenieur, waarom zouden we dit dan niet verwachten binnen opleidingen tot verpleegkundige of leraar basisonderwijs?' 

Volgens de jury daagt Marco Snoek zijn studenten continu uit om hun vakbekwaamheid tot het uiterste uit te diepen in onderzoek en publicaties. Zo stimuleerde hij zijn studenten op de Internationale Summit over onderwijs om meer te doen dan van hen verwacht werd: zij benaderden zelf minister Bussemaker met het verzoek om advies aan haar uit te brengen.

Reactie minister Bussemaker

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) laat in een reactie weten dat HvA-onderzoeker Marco Snoek zijn studenten naar grote hoogten weet te brengen. 'Ik heb van dichtbij gezien hoe Marco Snoek tijdens de internationale Teacher Summit niet alleen zijn studenten ondersteunde, maar hen vooral zelf de gelegenheid bood hun ideeën te ontwikkelen en uiteen te zetten. Een goed voorbeeld daarvan is de wijze waarop hij direct na dit internationale lerarencongres samen met zijn pabostudenten voorstellen deed voor verbetering van de begeleiding van jonge leraren. Dit wisten zij te vertalen in een voorstel om het juniorleraarschap in te voeren, waarbij beginnende leraren intensiever worden begeleid in hun eerste jaren op school. Een goed antwoord vanuit aankomend leraren zelf op de grote uitval onder leraren in hun eerste jaren voor de klas. Niet voor niets hebben we dit initiatief een plek gegeven in de Lerarenagenda.'

Met honoursstudenten in Portugal voor onderwijsconferentie

Op de politieke agenda

Het advies over het junior-leraarschap van deze studenten is opgenomen in de Lerarenagenda. Volgend jaar start in Amsterdam de pilot om leraren te laten starten als junior-leraar, en ze zo meer begeleiding en carrièremogelijkheden te bieden. 'Met dit junior-leraarschap leveren Snoek en zijn studenten een topprestatie bij de waardering en de vernieuwing van het leraarschap,' aldus de jury.

Over de Lerarenagenda

Minister Bussemaker presenteerde onlangs de Lerarenagenda, die samen met leraren en scholen tot stand kwam. Daarin staat betere begeleiding en meer carrièreperspectief centraal. Lerarenopleidingen gaan beter onderwijs aanbieden en studenten strenger selecteren op kennis en motivatie. Deze maatregel moet de studie-uitval terugdringen en betere leraren opleiden. Nu stopt zo'n 40% van de aankomend docenten aan de hbo-lerarenopleiding binnen drie jaar. De twee andere genomineerde lectoren waren Hanze-lector Marca Wolfensberger en Erik Puik van de HU.