Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

26-11-2013 Conferentie ouderbetrokkenheid

26 nov 2013 14:56 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Prof. dr. R.J. (Ron) Oostdam spreekt op deze conferentie over de rol van ouders en ouderbetrokkenheid. De vraag die centraal staat op deze conferentie is: Wat is de meest effectieve aanpak om ouderbetrokkenheid te bevorderen, en voortijdig schoolverlaten en onderpresteren tegen te gaan?

Titel van de presentatie is Vorm en betekenis geven aan een goede samenwerking tussen ouders en school.

De conferentie is een initiatief van de HTIB en Emcemo.

Klik hier voor het volledige programma en aanmelden.