Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Reflectie lector Marco Snoek op de International Summit

28 mrt 2013 18:32 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Presentatie International Summit on the Teaching Profession in Amsterdam Op 13 en 14 maart vond in de Beurs van Berlage de International Summit on the Teaching Profession (ISTP2013) plaats, waar delegaties van ministers en vakbonden uit 18 verschillende landen zich bogen over het thema Teacher Appraisal: waardering, evaluatie en beoordeling van leraren.

international-summit-logo-photo

HvA-lector Marco Snoek was daar met zes studenten uit het Excellentieprogramma aanwezig. Deze zes studenten zijn van HvA Onderwijs en Opvoeding en de Universitaire Pabo van Amsterdam. Zij hebben deelgenomen aan de International Summit on the Teaching Profession in Amsterdam.

De impressies van de studenten (zie de berichtgeving op Scienceguide en Foliaweb zullen worden omgezet in aanbevelingen die ze zullen aanbieden aan minister Jet Bussemaker. Tevens was hun bezoek aan de Summit aanleiding om een onderzoeksplan in te zenden voor de wedstrijd Expeditie Leraren met Lef, in de hoop dat ze de gelegenheid krijgen om in Finland te onderzoeken hoe peer-review of collegiale consultatie structureel is ingebed binnen de lerarenopleidingen. Peer review is in hun ogen bij uitstek een middel om je professioneel te blijven verbeteren en dat zou al binnen de lerarenopleidingen als vanzelfsprekend instrumentarium aangeboden moeten worden.

Lector Marco Snoek reflecteert uitgebreid op de Summit en trekt lessen voor schoolleiders (Besteed 50% van je tijd aan het stimuleren en ondersteunen van professionele ontwikkeling van leraren!), de beroepsgroep (Zorg voor collectieve normatieve professionaliteit door je te binden aan gezamenlijke normatieve kaders!) en de lerarenopleidingen (Stimuleer normatieve professionaliteit vanaf het begin van de opleiding!).

Doel Op deze topconferentie kwamen ministers en vakbondsvertegenwoordigers uit 30 landen beleidservaringen en ideeën over lerarenbeleid uitwisselen. Het doel was om een bijdrage te leveren aan het verhogen van de kwaliteit van leraren en het onderwijsniveau in de betrokken landen. De deelnemers waren afkomstig uit landen met de hoogste score of de grootste stijging op onderwijsranglijsten.

Presentatie Op woensdag 3 april hebben vijf studenten van de HvA en één student van de Universitaire Pabo van Amsterdam hun bevindingen gepresenteerd van deze dagen: wat hebben ze gehoord, gezien en meegemaakt? Wat heeft dit voor betekenis voor de leraar, de lerarenopleiding en de overheid? Met deze presentatie geven ze een kijkje in de aanbevelingen die ze gaan presenteren op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze zes studenten hebben een onderzoeksvoorstel ingestuurd voor de prijsvraag Expeditie Leraren met Lef waarmee ze hopen een studie/onderzoeksreis naar Finland te winnen.