Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Impressie debat ‘Kinderopvang en Onderwijs in een veranderend politiek landschap’

18 okt 2012 10:52 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Op 27 september 2012 waren zo'n 150 mensen uit de kinderopvang, onderwijs, lokale overheid en bedrijfsleven aanwezig bij het door OOG onderwijs en jeugd in samenwerking met de Taskforce kinderopvang/Onderwijs Amsterdam georganiseerde debat onder de titel 'Kinderopvang en Onderwijs in een veranderend politiek landschap'.

OOG

 Ina Brouwer, voorzitter van de Taskforce, leidde het debat. Opening en afsluiting werden verzorgd door Jaap Willem Kuit, lid directie van OOG onderwijs en jeugd. Het debat was opgezet aan de hand van stellingen, waar een panel en de zaal op konden reageren. Stellingen werden serieus en soms met de nodige humor toegelicht door:

 • Gerard van de Burgwal, vicevoorzitter van de Taskforce/ adviseur van OOG;
 • Hennie Groot Haar, adviseur van OOG;
 • Louis Tavecchio, lector Hogeschool van Amsterdam;
 • Rob Naarden, directeur van OOG;
 • Moniek Rijnders, operationeel directeur SKON en
 • Dick Rasenberg, landelijk projectleider Passend onderwijs van de PO-raad.

De stellingen hadden betrekking op de rol van de overheid, de inrichting van de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang, de plaats van de voor- en vroegschoolse educatie en Passend onderwijs en het IKC.

 

In twee panels werd er gereageerd op de verschillende stellingen door:

 • Corrie Noom, wethouder Zaanstad;
 • Hans Cremer, ABN AMRO;
 • Ron Oostdam van het Kenniscentrum Opvoeding en Onderwijs HvA;
 • Marjet Winsemius, die lobbyt voor Werkende Moeders;
 • Coby van Berkum, wethouder Amsterdam-Noord;
 • Magda Heijtel, Impuls kinderopvang;
 • Bart Eigemann, oud-wethouder Den Bosch en
 • Mark van Weekenborg, PO-raad. 2

Tussendoor vertelde Jos van Zutphen hoe zijn IKC de Wijde Wereld in Uden tot stand is gekomen. Zijn boodschap: zelf ondernemen, lange adem hebben, vasthouden aan je visie en je niet van je pad laten brengen door allerlei instanties, die het ingewikkeld maken. Het centrale thema in veel stellingen en in de discussie was het ondernemerschap vanuit de kinderopvang en onderwijs. Zonder ondernemerschap komen integrale kindcentra niet van de grond, was de mening van veel aanwezigen. Aan het eind formuleerde Ina Brouwer de volgende conclusies, die onder de aandacht van de formateurs van de nieuwe regering gebracht zullen worden.

 1. Niet de opvang van en onderwijs aan kinderen staat centraal, maar de ontwikkeling voor alle kinderen staat centraal. Pas financieringsstromen daarop aan.
 2. Geef ruimte, vertrouwen, haal schotten weg zodat ondernemerschap in kinderopvang en onderwijs daadwerkelijk mogelijk is. Ondernemerschap moet beloond worden.
 3. Niet meer geld is als eerste nodig om tot integrale kindcentra te komen, maar het is vooral een zaak van het anders organiseren van financiën, gebouwen, geldstromen en verantwoordelijkheden tussen en van onderwijs, kinderopvang en overheden. Na afloop en onder het genot van een hapje en een drankje wisten de aanwezigen uit de verschillende sectoren elkaar goed te vinden en zijn er de nodige afspraken gemaakt. Wij kijken terug op een goed bezochte bijeenkomst, waarin de relaties tussen de verschillende organisaties en werkvelden zijn verstevigd.