Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Conferentie Onderwijs en ouderbetrokkenheid

24 okt 2012 15:21 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Welke rol spelen school en gezin in de ontwikkeling van een kind? Hoe belangrijk is betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kind? Hoe kan de ouderbetrokkenheid gestimuleerd worden? Antwoorden op deze en andere vraagstukken worden in kaart gebracht tijdens de conferentie Onderwijs en ouderbetrokkenheid.

Sprekers: Frederik Smit - Coƶrdinator Expertisecentrum Ouders, School en Buurt (ITS, RUN) Ron Oostdam - Onderzoeksdirecteur en lector Maatwerk in Leren en Instructie, Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding Hogeschool van Amsterdam; Hoogleraar Onderwijsleerprocessen, Afdeling Onderwijskunde, Universiteit van Amsterdam Peter de Vries - Consultant (CPS) John Huiskens - Adjunct-directeur basisschool Onze Wereld

Initiatiefrapport Aan de hand van de conferentieserie zal een rapport worden opgesteld waarin gedeelde visies worden weergegeven en projectvoorstellen worden gedaan. De initiatiefrapporten dienen ter inspiratie voor (maatschappelijke) organisaties die zich inzetten voor jeugdeducatie.

Presentatie handleiding Ouderparticipatie en Ouderbetrokkenheid Tijdens de conferentie worden de resultaten gepresenteerd van het project 'Ouderparticipatie op school - Meedoen kun je leren!' , dat de Dialoog Academie uitvoerde in het kader van het ZonMw-programma 'Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin'. Dit project richtte zich op het vergroten van de ouderparticipatie van ouders met een migrantenachtergrond. De handleiding bevat best practices om basisscholen te inspireren.

Vrije toegang Bent u werkzaam in het onderwijs of heeft u op enige wijze met onderwijsontwikkeling te maken? Dan biedt deze conferentie u gelegenheid tot reflectie en verdieping. Een ideale omgeving om ervaringen uit te wisselen en nieuwe ideeƫn op te doen. Wilt u zich opgeven of meer informatie over de conferentie ontvangen? Stuur dan een mail naar info@npoint.nl