Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

20-11-2012 / Krachtvoer - Arie Wilschut - Burgers vormen of onderwijzen?

15 okt 2012 14:18 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Bijeenkomst in het kader van de reeks Krachtvoer van het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam Tijdstip: dinsdag 20 november 2012 van 16.00 tot 18.00 Locatie: Hogeschool van Amsterdam, Wibautstraat 2-4, 1091 GM, Philip Kohnstammzaal (9e etage) Burgers vormen of onderwijzen?

Burgerschapsvorming staat hoog op de agenda's van alle soorten onderwijs. Het recente advies van de Onderwijsraad ' Verder met burgerschap' ( 27 augustus 2012) onderstreept deze urgentie. Het opvoeden van burgers kan zich richten op het aankweken van allerlei wenselijke houdingen en opvattingen, zoals verantwoordelijkheid, solidariteit, de wil om samen te werken en openstaan voor verschillen en diversiteit. Onderwijs richt zich echter óók op het tot stand brengen van een kritische houding, zelfstandig nadenken, oordelen en keuzes maken. Daarbij ligt de uitkomst van dat zelfstandige denkproces niet van tevoren vast. Moeten burgers gevormd worden in een bepaalde richting, of moeten zij vooral worden onderwezen tot kritische denkers? Welke rol kan het onderwijs in de maatschappijvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, economie en maatschappijleer) daarin spelen? Programma 16.00 - 16.05: Inleiding door Ron Oostdam , onderzoeksdirecteur van het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding en lector Maatwerk in Leren en Instructie 16.05 - 16.50: Presentatie door Arie Wilschut, lector Didactiek van de maatschappijvakken 16.50 - 17.00: Discussie 17.00 - 18.00: Borrel

Wij hopen dat u dinsdag 20 november 2012 aanwezig kunt zijn! U dient zich wel vooraf aan te melden via: Krachtvoer 2012-2013

Namens de faculteit Onderwijs en Opvoeding,

Marjan Freriks, decaan Ron Oostdam, Onderzoeksdirecteur Het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding wil met de reeks Krachtvoerlezingen inspelen op actuele onderwerpen, door wetenschappers, beleidsmakers en praktijkdeskundigen bij elkaar te brengen. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor medewerkers en studenten van de Hogeschool van Amsterdam, geïnteresseerden uit de praktijk van onderwijs en opvoeding, beleidsmakers en bestuurders.