Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Brug tussen onderzoek en onderwijs

30 aug 2012 15:48 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Brug tussen onderzoek en onderwijs Recentelijk heeft de Nederlandse Taalunie een bundel uitgegeven met als titel: HTNO: brug tussen onderzoek en onderwijs. In deze publicatie is te lezen wat er allemaal mogelijk is met de gratis toegankelijke databank 'Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht' (HTNO) waarin beschrijvingen zijn opgenomen van onderzoek naar het taalonderwijs Nederlands (zie: http://taalunieversum.org/onderwijs/onderzoek/ ).

brug_onderzoek_onderwijs

Naar het taalonderwijs Nederlands wordt veel onderzoek gedaan. Daardoor is veel nuttige en inspirerende informatie beschikbaar. Tegelijk kan worden vastgesteld dat de onderwijspraktijk hiervan vaak te weinig profiteert. Lerarenopleiders, schoolbegeleiders en leraren worden onvoldoende geholpen om op een toegankelijke manier kennis te nemen van onderzoeksresultaten en een vertaalslag te maken naar hun dagelijkse onderwijssituatie. Met deze bundel en de opgezette databank HTNO wil de Nederlandse Taalunie een bijdrage leveren aan het overbruggen van de kloof tussen wetenschap en praktijk.

Aan de hand van vragen uit de onderwijspraktijk wordt beschreven welke informatie uit de HTNO-databank is op te halen. Voor onderwijsadviseurs, pedagogisch begeleiders of lerarenopleiders laat de brochure bijvoorbeeld zien wat HTNO te bieden heeft bij het adviseren van scholen of het opleiden van leraren.

Speciaal voor deze bundel schreven enkele Nederlandse en Vlaamse onderzoekers vanuit verschillende invalshoeken een reflectie op HTNO:

  • Ruben Vanderlinde gaat in op de kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk.
  • Ron Oostdam beschrijft verschillende onderzoeksthema's en de verbanden daartussen en merkt terloops op dat het onderzoek wel erg verkokerd is in domeinen van het onderwijs Nederlands.
  • Kris Van den Branden vergelijkt de productie van onderzoekspublicaties over taalonderwijs in Nederland en Vlaanderen.
  • Gert Rijlaarsdam pleit voor het bestuderen van internationaal onderzoek naar moedertaalonderwijs.

Een gedrukte versie van de bundel (€ 14,85 - paperback A4-formaat) is te bestellen via Gigaboek

 

De bundel is ook gratis te downloaden via de website van de Nederlandse Taalunie