Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Nieuw boek van Liz Dale en Rosie Tanner over ‘Content and Language Integrated Learning’ (CLIL)

7 jun 2012 11:01 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Signalement van: Dale, L., & Tanner, R. (2012). CLIL Activities; A resource for subject and language teachers. Cambridge: Cambridge University Press. Het nieuwe boek van Liz Dale en Rosie Tanner maakt deel uit van de Cambridge serie Handbooks for Language Teachers. Het is onderverdeeld in drie delen: 1) achtergrond van CLIL, b) taal in schoolvakken, en 3) klassenactiviteiten.

Deel 1 biedt een duidelijke uitleg van wat CLIL inhoudt. Daarnaast wordt ingegaan op vragen als 'Waarom kiezen voor CLIL?' en komt de mogelijke meerwaarde van tweetalig onderwijs (tto) aan de orde. Daarbij wordt ingegaan op belangrijke docentvaardigheden voor het realiseren van tto. Het gaat dan bijvoorbeeld over de wijze waarop docenten hun leerlingen kunnen helpen zich bewust te worden van de wijze waarop taal gebruikt wordt bij een bepaald schoolvak.

In deel 2 wordt aan de hand van geannoteerde voorbeelden uit originele lesmethodes besproken op welke wijze taal gebruikt wordt bij de diverse schoolvakken: kunst en techniek, economie, aardrijkskunde, geschiedenis, informatie en communicatie, wiskunde, muziek en drama, lichamelijke opvoeding, en de natuurvakken (biologie, scheikunde en natuurkunde). Voor de afzonderlijke vakken wordt informatie gegeven over het gebruik van vaktaal en worden voorbeelden gegeven van inhouds- en taalleerdoelen.

Deel 3 bevat een zestal hoofdstukken, waarin steeds een van de volgende docentvaardigheden centraal staat: activeren, begrip bevorderen, focus op taal, focus op spreken, focus op schrijven, beoordelen, evalueren en feedback geven. Alle hoofdstukken beschrijven lesactiviteiten voor diverse schoolvakken en bespreken op welke wijze de belangrijkste kenmerken van CLIL kunnen worden ingezet. Zo moeten docenten onder andere bestaande voorkennis van hun leerlingen kunnen activeren en moeten ze leerlingen kunnen ondersteunen in het actief verwerken en begrijpen van de leerstof. Daarnaast moeten zij leerlingen kunnen aanmoedigen om met elkaar te overleggen tijdens de les met behulp van activiteiten waarmee leerlingen worden aangemoedigd om te denken, te spreken en te schrijven.