Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Slotconferentie Junior Leraar

11 jan 2018 13:03 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Vooraankondiging slotconferentie Junior Leraar op woensdagmiddag 11 april 2018

Op woensdagmiddag 11 april 2018, tussen 13.00 en 18.00 uur, vindt in het Kohnstammhuis van de Hogeschool van Amsterdam de slotconferentie Junior Leraar plaats waar de nieuwste inzichten worden gedeeld over de begeleiding en ontwikkeling van startende leraren. Tevens wordt stil gestaan bij de formele afronding van het project Junior Leraar per 31 maart 2018. Het project maakte onderdeel uit van de Lerarenagenda 2013-2020 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Tijdens deze conferentie richten we ons op het basisonderwijs. Schoolleiders, bestuurders, P&O-medewerkers, begeleiders en andere professionals die betrokken zijn bij de begeleiding van startende leraren zijn van harte uitgenodigd om bij de conferentie aanwezig te zijn. Houdt u deze middag alvast vrij in uw agenda?

Marco Snoek, lector Leren & Innoveren, presenteert deze middag zijn nieuwe boek over de begeleiding van startende leraren. Alle aanwezigen krijgen een exemplaar van dit boek uitgereikt. Daarnaast zijn er verschillende workshops waarin ervaringen uit de praktijk worden gedeeld. Uiterlijk begin februari wordt het volledige programma van de conferentie bekend gemaakt en op dat moment wordt de aanmelding geopend.

Meer informatie en vragen
Voor meer informatie over het project Junior Leraar kijkt u op onze website: www.hva.nl/juniorleraar. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw M. Saghir-Pit van het secretariaat door een e-mail te sturen aan: juniorleraar-foo@hva.nl.

Wij kijken ernaar uit u op woensdagmiddag 11 april 2018 te ontmoeten en de ervaringen en expertise over de ontwikkeling en begeleiding van startende leraren uit te wisselen.