Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Kansrijke Schoolloopbanen in een diverse stad

1 september 2015 werd Louise Elffers als Lector Beroepsonderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam aangesteld. Dit lectoraat richt zich op vraagstukken rond het falen en slagen van leerloopbanen in het hoger beroepsonderwijs. Het lectoraat Beroepsonderwijs heet vanaf januari 2019 lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad. De ingezette koers van het lectoraat wordt voortgezet.

Met welke ambities, verwachtingen, behoeften en vragen komen studenten  het hbo binnen? Hoe kunnen we eerstejaars studenten beter helpen hun plek te vinden op de school en opleiding? Welke verschillen zien we op dit vlak tussen studenten met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden en hoe kunnen we het beste inspelen op die verschillen in het onderwijs en in de begeleiding die studenten wordt geboden? Met deze vragen gaat het lectoraat aan de slag. Het lectoraat is ‘HvA-breed’ opgezet, wat inhoudt dat de schoolloopbanen van studenten in de verschillende faculteiten onderwerp van onderzoek zijn. Tevens wordt expliciet verbinding gezocht met het ‘toeleverende’ onderwijs: de beroepskolom vmbo-mbo-hbo, het havo en het vwo. Op die manier proberen we beter zicht te krijgen op de kansen en knelpunten die de diversiteit aan schoolloopbanen vanuit uiteenlopende achtergronden, onderwijssectoren en opleidingsfaculteiten binnen de HvA met zich meebrengt, en de eisen die deze diversiteit aan het onderwijs stelt.

Louise Elffers combineert het lectoraat met een aanstelling als universitair docent Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde in 2011 aan die universiteit op een onderzoek naar studiesucces en uitval bij de overgang van vmbo naar mbo. Na haar promotie werkte zij als postdoctoraal onderzoeker bij het Amsterdam Centre for Inequality Studies van de UvA, waarbij ze onderwijs verzorgde bij de opleidingen Onderwijskunde en Sociologie. De afgelopen twee jaar werkte Louise voor de Academische Werkplaats Onderwijs, een samenwerkingsverband voor praktijkgericht onderwijsonderzoek dat is geïnitieerd door de Inspectie van het Onderwijs en de Universiteit Maastricht. In haar onderzoek richt zij zich op de inrichting van onderwijsstelsels en de invloed van die inrichting op de schoolloopbaan van leerlingen met verschillende niveaus en achtergronden. In het bijzonder gaat haar aandacht daarbij uit naar vraagstukken rond de inrichting van overgangen in de beroepskolom.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 14 januari 2019