Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Onder Soep lezing door Marloes van Verseveld, Alessandra Corda, Elke van Erp en Marco Snoek

Lezing/College

Selectie aan de poort bij lerarenopleidingen: wenselijk of niet?

Selectie aan de poort

Inleiding

In Nederland is het hoger onderwijs een recht. Dat wil zeggen dat studenten bij de meeste HO-opleidingen geen selectie hoeven te doorstaan alvorens zij aan een opleiding beginnen. De laatste jaren is er echter een discussie gaande over het al dan niet invoeren van een selectieprocedure voor lerarenopleidingen. Aanleiding daarvoor kan een gebrek aan stageplaatsen zijn (zoals bij Engels en geschiedenis). Voorstanders van selectie geven echter ook aan dat selectie kwaliteitsverhogend zou zijn, omdat zwakkere studenten al voor de opleiding herkend worden en niet kunnen starten met de opleiding. Tegenstanders van selectie vinden het vooral onwenselijk omdat het risico bestaat dat studenten afgewezen zouden kunnen worden die mogelijk wel goede leraren kunnen worden. Om de discussie over de wenselijkheid van selectie van studenten voor de lerarenopleidingen in Nederland te voeden, zijn er in opdrachten van het ministerie van OCW door het Kenniscentrum samen met het ICLON verschillende onderzoeken uitgevoerd. Tevens is onlangs een nieuw vierjarig onderzoek naar selectie en intake gestart. In deze OnderSoep-bijeenkomst nemen wij u graag mee in de bevindingen van deze onderzoeken. 
 

Inhoud van de lezing

De bijeenkomst zal bestaan uit de volgende vier onderdelen:

 1. Selectie: wenselijk en mogelijk? Door Marco Snoek
  Bevindingen uit het onderzoeksrapport naar de wenselijkheid en mogelijkheid van selectie
 2. Effecten van selectie: werkt het? Door Marloes van Verseveld
  Bevindingen uit de literatuurverkenning naar wat bekend is over effectieve selectieprocedures en instrumenten.
 3. Praktijkervaringen met selectie: ervaren verbetering? Door Alessandra Corda en Elke van Erp
  Ervaringen die bij de opleiding Engels opgedaan worden.
 4. De voorspellende waarde en effecten van selectie en intake bij de lerarenopleidingen. Door Marco Snoek.
  De opzet van een landelijk vierjarig onderzoek.

Hierna zal er ruimte zijn voor een discussie over de wenselijkheid en mogelijkheid van het selecteren aan de poort. 

 

 

 

Datum:               donderdag 10 maart 2016  
Tijd:                    12.00 - 13.00 uur    
Locatie:              KSH 09A36

 

 

Referenties:

Snoek, M., Van der Rijst, R., Van Verseveld, M. Tigelaar, D. & Van Driel, J. (2015). Studeren als recht of voorrecht. Wie is er gebaar bij selectie aan de poort? THEMA Hoger Onderwijs, 2, 61-63.

Van der Rijst, R., Snoek, M., & Van Driel, J. (2015). Selecteren op geschiktheid voor leraarsberoep: Is het wenselijk om te selecteren aan de poort? Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 36(1), 17-28.

Van der Rijst, R., Tigelaar, D. Van Driel, J., Snoek, M. & Van Verseveld, M. (2014). Effecten van selectie ten behoeve van de lerarenopleidingen. Een literatuurreview in opdracht van NRO. Leiden, Amsterdam: Universiteit Leiden, Hogeschool van Amsterdam.

Het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding wil met de reeks Onder-Soep lezingen medewerkers en studenten op de hoogte brengen van onderzoeksresultaten van medewerkers van Onderwijs en Opvoeding. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor medewerkers en studenten van de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 10 maart 2016