Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Onder Soep lezing door Eline van Batenburg

Lezing/College

De interactieve spreektaak als meetinstrument van gespreksvaardigheid Engels

Eline van Batenburg

Op donderdag 25 juni 2015 heeft Eline van Batenburg, promovenda en onderzoekster bij het Lectoraat Maatwerk in Leren en Instructie, de Onder Soep lezing gehouden. De lezing is getiteld "De interactieve spreektaak als meetinstrument van gespreksvaardigheid Engels".

 

 


Inhoud van de lezing 

Bij het beoordelen van spreekopdrachten wordt meestal goed gelet op hoe accuraat, of juist hoe vloeiend, leerlingen de vreemde taal spreken. Maar hiermee is niet meteen hun gespreksvaardigheid in kaart gebracht. Hoe beoordeel je de mate waarin leerlingen in staat zijn hun communicatieve doel te bereiken in gesprek met een ander?

Eline doet vakdidactisch onderzoek naar de ontwikkeling van de gespreksvaardigheid Engels bij Vmbo-kader leerlingen. Voor dit onderzoek ontwikkelde zij interactieve spreektaken die erop gericht zijn interactief gedrag te ontlokken. Denk hierbij aan het inzetten van compensatiestrategieën, maar ook aan betekenisonderhandeling, bijvoorbeeld om verduidelijking vragen, misverstanden oplossen en opheldering geven.

Tijdens deze bijeenkomst zal Eline het ontwerp van deze taken toelichten. Deelnemers kunnen vervolgens zelf video-opnames van spreektaken beoordelen. Eline bespreekt de resultaten van haar studie naar de betrouwbaarheid en validiteit van deze taken, en gaat graag in gesprek over de toepasbaarheid van deze toetsvorm in de onderzoeks- en onderwijspraktijk van HvA studenten. 

 

 

Datum:               donderdag 25 juni 2015 
Tijd:                    12.00 - 13.00 uur  
Locatie:              KSH 00A11

Het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding wil met de reeks Onder-Soep lezingen medewerkers en studenten op de hoogte brengen van onderzoeksresultaten van medewerkers van Onderwijs en Opvoeding. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor medewerkers en studenten van de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 29 juni 2015