Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Onder Soep lezing door Margreet Schriemer en Marco Snoek

Lezing/College

Onderwijs anders organiseren leidt tot ruimte voor leraar en leerling.

Omslag Impulsen voor vernieuwend onderwijs

De opbrengsten van Innovatie Impuls Onderwijs

Op donderdag 21 mei 2015 zullen Margreet Schriemer, onderzoekster, en Marco Snoek, lector Leren en Innoveren, de Onder Soep lezing houden. De lezing isĀ getiteld "Onderwijs anders organiseren leidt tot ruimte voor leraar en leerling".
We willen u hiervoor graag uitnodigen.

Van 2010 tot 2014 zijn 150 scholen uit PO en VO aan de slag gegaan met manieren om onderwijs anders te organiseren.
Achterliggend doel was om de ‘arbeidsproductiviteit’ in het onderwijs te vergroten: als er een tekort van leraren komt, hoe kan dan toch kwalitatief goed onderwijs verzorgd worden?
In het slotjaar hadden wij samen met onderzoekers van het Kohnstamm Instituut (Henk Sligte, Yolande Emmelot en Edith van Eck) het voorrecht om met betrokkenen in gesprek te gaan over de opbrengsten van die experimenten. Die tijd kan gebruikt worden voor het besteden van meer aandacht aan individuele leerlingen, voor collegiaal overleg tussen leraren en voor het ontwikkelen van onderwijs.
De ervaringen van IIO kunnen daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan het grootste knelpunt in het onderwijs: tijdgebrek. Het onderzoek levert bovendien inzicht in kenmerken van en randvoorwaarden voor effectieve innovatieprojecten in scholen.

 

 


Datum:               donderdag 21 mei 2015
Tijd:                    12.00 - 13.00 uur 
Locatie:              KSH 04A04

Het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding wil met de reeks Onder-Soep lezingen medewerkers en studenten op de hoogte brengen van onderzoeksresultaten van medewerkers van Onderwijs en Opvoeding. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor medewerkers en studenten van de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 29 juni 2015