Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Feestelijke aftrap Junior Leraar Primair Onderwijs

Evenement

De afgelopen maanden zijn grote stappen gezet in de uitvoering van het Junior Leraar project. Er is in samenwerking met vertegenwoordigers van de scholen een instrumentarium ontwikkeld voor het coachen van startende leraren. Dit omvat onder andere een set dialoogkaarten en een digitale scan. Er is een uitgebreide kennisbasis ontwikkeld en er is een netwerk gestart bestaande uit vertegenwoordigers van alle betrokken besturen om het professionaliseringsaanbod voor starters in Amsterdam te ontsluiten.

Logo Junior Leraar

Om kennis te maken met de dialoogkaarten (er is voor elke school een set beschikbaar) en de digitale scan én om u op de hoogte te brengen van vervolgactiviteiten van Junior Leraar nodigen we u graag uit voor een bijeenkomst op 17 februari van 16.00 – 18.00 uur  in het Kohnstammhuis van de Hogeschool van Amsterdam, Faculteit Onderwijs en Opvoeding. Om de samenwerking te vieren nodigen we u daarbij ook graag uit voor een feestelijke borrel.

Deze uitnodiging is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met startende leraren zoals schoolleiders, vertegenwoordigers van besturen, schoolconsulenten en coaches.
 
Hartelijke groet, namens het team Junior leraar.

 

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 26 januari 2016