Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Onder Soep lezing door Antonet Warger

Evenement

'Wederzijdse opbrengst van een lerarentraining in India'

Antonet Warger pasfoto

Geïnspireerd door haar werkreis van twee weken naar India in het kader van Stichting Edukans heeft Antonet Warger samen met Marco Snoek en Mark Hoeksma de Onder-Soep lezing verzorgd.

Programma:
12.00 - 12.10 uur: Welkom en introductie op het onderwerp door Marco Snoek, gebaseerd op zijn bezoek aan Udaipur (India) in 2009.
12.10 - 12.40 uur: Bespreking door Antonet Warger van de ervaringen die Stichtig Edukans heeft met de duurzaamheid van de interventies tijdens de werkreizen naar India, afgezet tegen de literatuur over effectieve professionaliseringstrajecten voor docenten (van Veen et al).
Vervolgens presenteert zij de effecten die de werkreizen hebben op de competentieontwikkeling van Nederlandse leraren aan de hand van een voor – en nameting.
12.40 - 12.55 uur: Mark Hoeksma zal de lezing afsluiten met een verbreding naar de ervaringen van het POWL met studentenstages bij Edukans projecten.

Datum:               donderdag 2 april
Tijd:                    12.00 - 13.00 uur
Locatie:              TTH 05A19

 In de Volkskrant van 1 april 2015 stond een artikel met 5 tips voor vrijwilligers die willen afreizen naar een hulpbehoevend land: "Goede wil alleen is onvoldoende"  

Antonet kinderen India


 

Het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding wil met de reeks Onder-Soep lezingen medewerkers en studenten op de hoogte brengen van onderzoeksresultaten van medewerkers van Onderwijs en Opvoeding. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor medewerkers en studenten van de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 29 juni 2015