Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

AWBR studiedag: lezingen Ron Oostdam en Ed van den Berg

Studiedag AWBR dinsdag 17 maart 2015 'leren of onderwijzen?'

Evenement

Op 17 maart vindt de tweejaarlijkse studiedag van AWBR plaats. Dit jaar met als thema ‘leren of onderwijzen?’

poster AWBR studiedag

De vraag haakt aan bij de discussie over een leven lang leren en de rol van het onderwijzen en is ontleend aan het werk van onderwijspedagoog en hoogleraar Gert Biesta. Wat is het verschil tussen leren en onderwijzen? Kinderen leren anders onder invloed van de nieuwe mogelijkheden die er zijn en dat vraagt om een nieuwe visie op onderwijzen. Hoe kunnen we hier een antwoord op vinden en wat betekent dit voor de rol van leerkracht? Wat vinden onze leerkrachten daarvan? Hoe maken we ons de 21st century skills eigen zodat we die kunnen onderwijzen aan kinderen die hun kennis steeds meer ook buiten school halen?

Onze lectoren Ron Oostdam en Ed van den Berg zijn uitgenodigd om een lezing te houden op de AWBR studiedag 

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 11 maart 2015