Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

OnderzoeksTV: Talkshow

Evenement

Onderzoek door docenten, daar worden de leerlingen beter van?!

OnderzoeksTV Logo

OZTV, talkshow over onderzoek in het onderwijs, slaat een brug tussen HvA Onderwijs en opvoeding en de scholen. Doel is om opbrengsten van praktijkonderzoek door docenten zichtbaar te maken  en dilemma’s rond het uitvoeren van onderzoek te bespreken. 

Docenten onderzoeken hun eigen lespraktijk op school. Dat kan van alles zijn: leerprocessen van leerlingen, effecten van didactische en pedagogische aanpak of de schoolorganisatie.

Praktijkonderzoek door docenten in het voortgezet onderwijs neemt een steeds duidelijker plaats in binnen de school. Toch is lang niet altijd duidelijk wat de opbrengsten precies zijn en hoe die vertaald kunnen worden naar de dagelijkse lessen en de schoolpraktijk. Wat merken leerlingen van het onderzoek? Kunnen collega’s betrokken worden in het onderzoek? Hoe kan de school een onderzoeksagenda vormgeven?

In de eerste aflevering van OZTV, de talkshow over onderzoek in het onderwijs, staat het onderzoek van studenten in de eerstegraadsmasteropleidingen centraal. We zien onderzoek naar een nieuwe aanpak om spreekvaardigheid bij Engels te verbeteren, maar ook een onderzoek waarin ‘de havo-leerling’ centraal staat.

Aan tafel komen ook  hun collega’s, leerlingen, schoolleiders en onderzoeksbegeleiders. Samen gaan zij in gesprek over bovenstaande vragen. We zien prikkelende voorbeelden van onderzoek en er is een live testlab.

  • Presentatie:               Annelies Kappers
  • Datum:                       donderdag 19 februari 2015
  • Tijd:                             12.30 – 15.00 uur
  • Live uitzending:         13.30 – 14.30 uur
  • Locatie:                       FLOOR, Kohnstammzaal
                                         Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam

OnderzoeksTV is een co-productie van HvA Media & Creatieve Industrie in het bijzonder de opleiding Communication & Mulitmedia Design en HvA Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 20 november 2015