Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Krachtvoerlezing door Prof. dr. Sabine Severiens

Evenement

Op woensdag 21 januari 2015 werd onder grote belangstelling de Krachtvoerlezing door prof. dr. Sabine Severiens gehouden.

Foto Oerlemans /UvA

U kunt hier de Krachtvoerlezing als webcollege terugkijken

Prof. dr. Sabine Severiens heeft  op 21 januari 2015 de Krachtvoerlezing gehouden met de titel: 

‘Superdiversiteit in het onderwijs’

 In 2007 introduceerde Steven Vertovec de nieuwe term “superdiversiteit”. Superdiversiteit is ontstaan door veranderende migratiestromen en verwijst naar de interactie tussen veel factoren: etnische achtergrond, sekse, leeftijd, opleidingsniveau, arbeidsmarktpositie et cetera die bepalen waar, hoe en met wie mensen leven.
Dat er sprake is van superdiversiteit in grote steden betekent dat er ook sprake is van superdiversiteit op scholen in grote steden. Leerkrachten op superdiverse scholen hebben klassen met kinderen met enorm uiteenlopende achtergronden.
In haar lezing probeert Sabine Severiens de vraag “wat betekent omgaan met superdiversiteit in het onderwijs?” te beantwoorden. 

Over Sabine Severiens 

Sabine Severiens combineert een aanstelling als bijzonder hoogleraar Onderwijskunde in het bijzonder onderwijs in de grote stad op de Erasmus Universiteit Rotterdam met een aanstelling aan de UvA als bijzonder hoogleraar voor het APS (Onderwijskunde, in het bijzonder onderwijs voor kwetsbare kinderen).

Haar expertise ligt op het vlak van diversiteit en onderwijsongelijkheid vanuit het perspectief van leren, motivatie en de leeromgeving. Recentelijk doet ze onderzoek naar lesgeven in klassen met leerlingen met diverse achtergronden en manieren om de professionele capaciteit op dit gebied te versterken. Ze is werkpakket leider in het Europese netwerk Sirius op het gebied van onderwijs en migratie (www.sirius-migration-education.org) en lid van de regiegroep van de Kenniswerkplaats Rotterdams talent (www.kenniswerkplaats-rotterdamstalent.nl), een netwerk van onderwijsexpertise instellingen in Rotterdam.

Recente publicaties 

  • Severiens, S., Wolff, R. & Herpen, S. van (2014). Teaching for diversity: a literature overview and an analysis of the curriculum of a teacher training college. European Journal of Teacher Education, 37(3), 295-311. 

 

Het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding wil met de reeks Krachtvoerlezingen inspelen op actuele onderwerpen, door wetenschappers, beleidsmakers en praktijkdeskundigen bij elkaar te brengen. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor medewerkers en studenten van de Hogeschool van Amsterdam, geïnteresseerden uit de praktijk van onderwijs en opvoeding, beleidsmakers en bestuurders.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 26 januari 2015