Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

De Balie Leert: Debat over de lerarenopleidingen

Evenement

Op maandagavond 24 november vindt het tweede debat plaats in de serie De Balie Leert.

De Balie Leert logo

 

De Nederlandse lerarenopleidingen staan onder druk. Een van de kritiekpunten is dat de lat te laag zou liggen voor het niveau dat het Nederlandse onderwijssysteem vandaag de dag nastreeft. Een mogelijke oplossing is een strengere selectie aan de poort.
Tegelijkertijd worden er allerlei wegen naar het leraarschap bedacht voor zij-instromers door een groot tekort aan docenten voor sommige vakken. Krijgen deze zij-instromers wel voldoende tijd en ruimte om op een juiste manier een klas aan te kunnen?
Bovendien heerst er een heftige discussie over waar toe het onderwijs dient of waartoe het zou moeten dienen. Als ons onderwijsmodel anders moet worden ingericht om beter te voldoen aan de maatschappij in 2014, wat zijn de gevolgen dan voor de leraren?
Tijdens aflevering 2 van De Balie Leert zal dit probleem centraal staan. Welke eisen stellen we aan de Nederlandse leraar, of welke zouden we moeten stellen? Welke piketpalen kunnen we slaan om er voor te zorgen dat Nederland voldoende goede leraren heeft?
Wat gaat er goed en wat kan er nog beter?

Marco Snoek, lector Leren en Innoveren, is één van de inleiders van de avond.

Het debat vindt plaats in De Balie
Kleine Gartmanplantsoen 10
1017 RR, Amsterdam

Aanvang 20:00 uur

Toegangskaarten zijn online of aan de deur te koop voor € 10,00

Hier kunt u meer informatie vinden over het 'Debat over de lerarenopleidingen'

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 30 oktober 2014