Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Inschrijving: 7 EC Post HBO -cursus W&T / OOL

Cursus

Onderwijskundig Expert Wetenschap en Techniek en Onderzoekend en Ontwerpend Leren ( W&T / OOL)

Techniek onderwijs

Voor wie

Deze expert is bekend met W&T inhoud en methodiek en weet waar inhoudelijke ondersteuning te vinden is. De expert is vakdidactisch deskundig, overziet mogelijke integratie met andere vakgebieden, is bekend met principes van verandermanagement en begeleiding van collega’s en werkt samen met andere specialisten in de schoolorganisatie.

Door wie

De cursus is ontwikkeld door Hogeschool iPabo, Hogeschool van Amsterdam en scholenvereniging AGORA in een project van het Expertisecentrum Wetenschap en Techniek Noord-Holland en Flevoland, en aan te bieden door de HvA of iPabo.

Studielasten

De cursus is 7 EC (210 studielast uren) en omvat 17 bijeenkomsten verspreid over 12 maanden. Opdrachten zijn direct gerelateerd aan W&T/OOL ontwikkeling in de school. 
Voor inhoud en details  zie de folder

Kosten

Kosten zijn €2000,- en er zijn o.a. mogelijkheden deze te financieren met de Amsterdamse lerarenbeurs.

Inschrijving

De uiterste inschrijfdatum is 3 juli 2015

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 28 mei 2015