Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Flankerend Onderzoek Junior Leraar

Binnen het project Junior Leraar zal komend jaar flankerend onderzoek worden uitgevoerd naar de ontwikkeling van startende leraren en de wijze waarop deze ontwikkeling in kaart gebracht kan worden door middel van een assessment instrument.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 3 december 2015