Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Testimonial

Testimonial

Gympedia

Manon Limmen maakt gebruik van de meettechnieken van MAMBO.

“Het is heel mooi om inzicht te hebben in de beginsituatie van leerlingen en hoe ze zich verder ontwikkelen. De meetresultaten geven mij hele concrete handvatten om de jaarplanning aan te passen en op het juiste niveau van de leerlingen aan te bieden.”

Gymleraar - over MAMBO