Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Hinkelen, Springen en Balvaardigheid

Testimonial

Tim Kernebeek profiel foto

We meten jaarlijks op zo’n 30 basisscholen de motorische ontwikkeling bij kinderen tussen de 6-12 jaar en bekijken tegelijkertijd de lengte, het gewicht en daarmee de BMI.

De metingen op de scholen worden uitgevoerd door een groep van 6-8 studenten, die daar speciaal voor zijn opgeleid. Zij installeren de meetapparatuur en gaan samen met de gymdocent aan de slag. Ze testen tijdens de gymles bij kinderen vanaf 6 jaar verschillende delen van de motoriek; de kinderen moeten bijvoorbeeld 11 meter hinkelen, waarbij het aantal hinkels wordt geteld. We kijken ook hoe ver ze kunnen springen, testen balvaardigheid en doen coördinatieoefeningen zoals ritmisch in de handen klappen tijdens het springen. Ook stellen we de kinderen vragen over sportactiviteiten en meten hun lengte en gewicht. Bij kinderen van vierenhalf gebruiken we Movement ABC2 om de motoriek te meten. Deze test bestaat uit alledaagse vaardigheden zoals kralen rijgen, munten in een doosje doen, springen en op één been staan.

Tim van Kernebeek - Promovendus