Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Testimonial

Testimonial

Huub Toussaint

Zorgprotocol verbinden aan monitoring

β€œAan de monitoring wordt een zorgprotocol verbonden, zodat de leraar een kind dat achterloopt in de gemiddelde ontwikkelcurve kan doorverwijzen naar de JGZ voor nadere diagnostiek. Hierbij is het van groot belang dat alle betrokkenen – scholen, gymleraren, jeugdartsen en -fysiotherapeuten – op dezelfde manier naar het kind kijken. Een van de doelstelling van het project is dat de partijen met elkaar werken aan een eenduidige methodiek om te meten waar het kind staat in zijn ontwikkeling en een bijbehorend zorgprotocol.”

Huub Toussaint - Lector Bewegingswetenschappen