Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Optimalisatie voortstuwing door en over water

Project

Hoe verbeter je de prestaties van zwemmers en roeiers? Door maximalisatie van het geleverde mechanische vermogen en minimalisatie van vermogensverliezen aan waterstromingen. Dit is mogelijk door verbetering van de voortstuwingstechniek.

WK Roeien Google Glass Fred van Diem

Doel

Het hoofddoel van dit project is het ontwikkelen van hulpmiddelen en werkwijzen in de (top)sportpraktijk die bijdragen aan de optimalisatie van zwem- en roeiprestaties. Daarnaast wil het lectoraat inzicht krijgen in de principes van optimale voortstuwing om nieuwe en effectieve feedbackparameters te ontwikkelen.

Methode

Het lectoraat onderzoekt welke parameters het beste kunnen worden teruggekoppeld aan atleten en coaches en op welke manier. De onderzoekers voeren leerstudies uit om de effectiviteit te bepalen van verschillende vormen van feedback (zowel qua inhoud als aanbiedingswijze). Dit alles gericht op verbetering van de bewegingsuitvoering.

Parallel onderzoekt het lectoraat de relatie tussen voortstuwingstechniek en de aan waterstromen gerelateerde vermogensverliezen. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling en validering van een systeem dat stromingen visualiseert en van micro-sensoren die de drukverdelingen op zwemmer/hand en roeiboot/blad meten. Onderzoekers analyseren lokale waterstromen om zo gedetailleerde feedback te kunnen geven ter bevordering van de zwem- en roeitechniek.

Resultaten

Het project startte in 2014 en heeft een looptijd van vier jaar. In 2014 heeft het lectoraat een app ontwikkeld waarmee roeiers feedback krijgen (auditief en visueel) over hun energieverliezen tijdens het roeien.

Onderzoeksteam

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de VU Amsterdam (penvoerder), TU Delft, TU Eindhoven, de KNRB en de KNZB. Het project wordt gefinancierd door de Technologiestichting STW. Mathijs is co-promotor en dagelijks begeleider van de promovenda op het roeiproject.

Meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Mathijs Hofmijster via m.j.hofmijster@hva.nl.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 11 oktober 2016