Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Optimalisatie van trainingsstrategieën

Project

Bij veel wedstrijden moet een sporter langdurig een hoog (duur)vermogen leveren. Denk aan het meerijden in het peloton. Tegelijkertijd is het nodig om een hoog piekvermogen te leveren. Bijvoorbeeld tijdens het wegrijden uit het peloton of om een eindsprint te winnen. Voor een hoog duurvermogen heeft het lichaam een efficiënt zuurstofverbruikend systeem nodig dat gebaat is bij dunne spiervezels. Voor een hoog piekvermogen zijn juist dikke spiervezels nodig. Training om zowel het duur- als het piekvermogen te verbeteren leidt dus tot conflictsituaties met betrekking tot de omvang van spiervezels.

Nederland. Amsterdam, 23-10-2009, Schaatspakkentest.
In de faculteit

Doel

Met dit project wil het lectoraat de stimulerende effecten van beide trainingsvormen optimaliseren en daarbij de onderling remmende effecten tijdens concurrerende training minimaliseren. Daarnaast leveren de metingen een beeld op van de ontwikkeling van de sporter gedurende het seizoen.

Methode

De onderzoekers focussen zich in eerste instantie op de fysiologische eigenschappen van sporters om de beperkende factoren voor prestatieverbetering in kaart te brengen. Vervolgens kijken zij of ze het zuurstofverbruikende systeem kunnen verbeteren zonder dat dit ten koste gaat van het leveren van een hoog piekvermogen.

Met dit onderzoek wordt de effectiviteit van het trainingsprogramma onderzocht. Hierbij worden de trainingsvormen voor piek- en duurvermogen geoptimaliseerd, voornamelijk via aanpassing van de intensiteit van training. Het onderzoek vindt plaats bij topschaatsers en toproeiers. Zo komen de bevindingen direct ten goede aan de praktijk.

Resultaten

Het onderzoek loopt vier jaar en startte in 2014. In de afgelopen maanden is van een grote groep toproeiers en talentvolle schaatsers een fysiologisch profiel opgesteld. Hieruit blijkt dat er soms best grote verschillen bestaan in de verhouding duurvermogen/piekvermogen. In de nabije toekomst hoopt het lectoraat door middel van geïndividualiseerde trainingsinterventies duur- en piekvermogen beter gelijktijdig te ontwikkelen.

Onderzoeksteam

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Vrije Universiteit (penvoerder), de KNRB, de KNSB, de KNWU en met een aantal commerciële partijen, waaronder leveranciers van nauwkeurige, fysiologische meetapparatuur. Het wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van de Technologiestichting STW.

Meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Mathijs Hofmijster via m.j.hofmijster@hva.nl.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 11 oktober 2016