Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Voeding en Diabetes

In samenwerking met Diëtheek

Wil je meer weten over de nieuwste inzichten rondom diabetes en de daarbij behorende behandeling? Tijdens de cursus Voeding en Diabetes bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) verdiep je je in de fysiologische aspecten, de dieetrichtlijnen, de interactie tussen medicatie, beweging en voeding en zelfmanagement bij diabetes.

Voeding en Diabetes

Voor wie

Je hebt een afgeronde bacheloropleiding Voeding en Diëtetiek en werkt als diëtist in de paramedische zorg. 

Onderwerpen

 • Fysiologie bij verschillende vormen van diabetes
 • Complicaties bij diabetes
 • Multidisciplinaire behandeling van diabetes
 • Medicatie bij diabetes
 • Medicatie en de relatie met voeding
 • Dieetrichtlijnen NDF 2015 en dieetbehandeling bij diabetes type 2
 • Dieetadviezen bij hypoglycaemie en hyperglycaemie
 • Dieetadviezen bij co-morbiditeit en complicaties
 • Berekening koolhydraten en koolhydraatratio
 • Zelfmanagement bij diabetes
 • Casuïstiek voeding bij bijzondere en/of lastige situaties en verschillende culturen
 • Stage bij POH met voedingsgerelateerde opdracht

Na afloop kun je:

 • specifieke kenmerken beschrijven van diabetes type 1 en 2, prediabetes, metabool syndroom, MODI, LADA en zwangerschapsdiabetes.
 • complicaties bij diabetes beschrijven.
 • dieetdoelstellingen opstellen en een optimaal dieetadvies geven.
 • ondersteuning bieden bij bijzondere en/of lastige leefstijlsituaties zoals cultuur en geloof, feestjes, sporten, vakanties en ziekte.
 • een koolhydraatratio berekenen.

Na afloop heb je kennis/inzicht over:

 • de optimale samenwerking voor een multidisciplinaire behandeling van diabetes.
 • de werking van verschillende soorten medicatie.
 • de dieetrichtlijnen NDF 2015.
 • de wisselwerking met betrekking tot medicatie, voeding en beweging.
 • de wisselwerking van bepaalde voedingsstoffen (vitamines, mineralen etc.) en voedingsmiddelen (koffie, alcohol enz.) in relatie tot diabetes.
 • het voorkomen en behandelen hypoglycaemie en hyperglycaemie.
 • integrale dieetadviezen bij hypertensie, hypercholesterolemie, reuma en eetstoornissen.
 • integrale dieetadviezen bij complicaties zoals gastroparese en nefropathie.
 • zelfmanagement en hoe de diëtist hierbij ondersteuning kan bieden.
 • de praktijksituatie van de POH en het benoemen van aspecten voor een optimale samenwerking.

Data

De cursus bestaat uit twee hele dagen: vrijdag 18 mei en 1 juni 2018 van 8.30-17.30 uur.

Praktijkstage POH 

Naast de twee cursusdagen breng je zelfstandig gedurende minimaal twee uur een praktijkbezoek aan een POH in jouw regio. Je neemt hier zelf contact mee op. Je onderzoekt wanneer en hoe de POH de cliënt doorverwijst en welke ervaringen de POH daarmee heeft. Daarnaast bespreek je de ideale vorm van samenwerken en hoe de diëtist deze samenwerking kan verbeteren. Ook kijk je naar de voedingsadviezen die de POH aan de cliënt geeft. Wat is de visie van de diëtist en wat doet de praktijk op het gebied van preventie en leefstijlinterventies? Van deze praktijkstage lever je een verslag in.  

Toetsing en certificaat

Voorafgaand aan de cursus maak je een kennistoets als nulmeting. Aan het einde van de tweede cursus maak je een schriftelijke eindtoets, bestaande uit open en gesloten vragen. Je ontvangt een certificaat en de bijbehorende accreditatiepunten als je:

 • beide cursusdagen volledig aanwezig bent en actief deelneemt;
 • de huiswerkopdrachten voldoende uitwerkt;
 • een voldoende haalt voor de schriftelijke eindtoets.

Als je niet aan bovenstaande eisen hebt voldaan, ontvang je een bewijs van deelname. 

Docenten

 • Berry van Kats, diëtist
 • Janet Murris, diëtist
 • Diana Rietdijk, kaderarts diabetes

Kosten

€ 450,- inclusief studiemateriaal, certificaat en lunch.

Aantal deelnemers

Minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers.

Accreditatie

In aanvraag.

Inschrijving

De cursus zit vol. De datum voor het najaar is nog niet bekend, stuur een e-mail naar kc-bsv@hva.nl om op de wachtlijst geplaatst te worden.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 23 februari 2018