Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Algemene cursusvoorwaarden

Kenniscentrum BSV

Certificaat 

Na afloop van de cursus ontvangen alle cursisten een bewijs van deelname. Om voor dit certificaat in aanmerking te komen, dient u 80% van de cursustijd aanwezig te zijn en het inschrijfgeld te hebben voldaan. Met het oog op de tenaamstelling van het certificaat vragen wij u bij inschrijving om een kopie van uw identiteitsbewijs.  

Klachtenregeling 

Wij stellen onze klanten graag tevreden. Onverhoopte klachten over een cursus uit ons aanbod nemen we daarom uiterst serieus. Klachten kunt u melden bij Nellie Kloeze,  kc-bsv@hva.nl; tel.: 020 595 3446.   

Regeling Bescherming Persoonsgegevens 

Kenniscentrum BSV werkt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt in dat persoonlijke gegevens van cursisten niet zonder toestemming aan derden worden verstrekt. Voor meer informatie over persoonsgegevens en privacybeleid, zie College Bescherming Persoonsgegevens

Locatie 

Tenzij anders vermeld, vinden de cursussen plaats op de Hogeschool van Amsterdam, Dr. Meurerlaan 8 in Amsterdam.

Cursusmateriaal

De prijzen zijn inclusief studiemateriaal, zoals readers. Het studiemateriaal staat vanaf de eerste bijeenkomst ter beschikking van de cursisten. Voor aanvang ontvangt u een uitnodiging, routebeschrijving en eventueel voorbereidende opdrachten. 

Betaling 

Voor aanvang van de cursus ontvangt u een nota. Deze moet zijn voldaan binnen de gestelde termijn. Als dit niet gebeurt, komen de kosten voor inning van het verschuldigde bedrag voor uw rekening.

Annuleringsvoorwaarden 

Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht behoudt Kenniscentrum BSV het recht de cursus te annuleren. In dergelijke gevallen brengen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte. U ontvangt in dat geval het eventueel betaalde cursusgeld terug. Van overige gemaakte kosten (veroorzaakt door de annulering) vindt geen restitutie plaats.  

Annuleringsvoorwaarden cursist

Bij annulering:

  • 21 of meer dagen voor aanvang van de cursus brengt Kenniscentrum BSV € 50,- administratiekosten in rekening;
  • 20 tot 14 dagen voor aanvang van de cursus brengt Kenniscentrum BSV 50% van het cursusgeld in rekening;
  • 14 tot 1 dag(en) voor aanvang van de cursus, na aanvang van de cursus of niet verschijnen brengt Kenniscentrum BSV het volledige cursusbedrag in rekening.  

Afmelding dient schriftelijk te gebeuren, per mail kc-bsv@hva.nl of per post: 
Hogeschool van Amsterdam, Faculteit Bewegen, Sport & Voeding  
T.a.v. Secretariaat Kenniscentrum BSV  
Postbus 1025  
1000 BA Amsterdam

Een cursist heeft het recht:

  • zich bij annulering te laten vervangen door een collega, mits 24 uur voor aanvang van de cursus gemeld (geen extra administratiekosten). De desbetreffende collega moet aan de eventuele toelatingseisen voor de cursus voldoen.
  • bij annulering 11 of meer werkdagen voor aanvang van de cursus deel te nemen aan een gelijksoortige cursus. In dit geval is er geen sprake van extra administratiekosten of restitutie. Wanneer de cursusprijs van de vervangende cursus hoger is dan die van de cursus waarvoor cursist zich aanmeldde, wordt het verschil in rekening gebracht. Wanneer het cursusbedrag lager is dan de vervangende cursus, wordt het verschil niet gerestitueerd.  

Annuleringsvoorwaarden incompany

Bij annulering van een incompany cursus worden de tot op dat moment gemaakte kosten (middelen en materiaal) doorberekend aan het bedrijf, evenals €100 administratiekosten. De cursus kan eventueel verschoven worden. Hierdoor extra gemaakte kosten worden eveneens doorberekend aan het bedrijf. De factuur dient binnen 30 dagen na ontvangst te zijn betaald.  

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 30 september 2016