Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Over Kenniscentrum Bewegen Sport en Voeding

Bewegen, Sport en Voeding van de HvA heeft haar eigen Kenniscentrum BSV, hier werken de kennisnetwerken van de drie faculteitsopleidingen samen. Het kenniscentrum ontwikkelt, vergaart en deelt nieuwe kennis.

Kenniscentrum BSV voert onderzoek uit op basis van vraagstukken uit de praktijk en is dé plek voor kennisvragen. Ook biedt het een ruim professionaliseringsaanbod en zorgt het voor vertaling van nieuwe kennis naar de praktijk en naar curricula van de bacheloropleidingen. Het kenniscentrum beweegt zich met andere woorden tussen onderwijs, onderzoek en praktijk en stimuleert vruchtbare vormen van kruisbestuiving.

Centraal binnen het kenniscentrum staan de lectoraten. In een kenniskring werken de lectoren nauw samen met docenten, studenten en professionals. Wetenschappelijke bevindingen en ervaringen uit de praktijk vinden via de kenniskring hun weg naar het onderwijs en de beroepspraktijk.

Taken Kenniscentrum BSV

  • werving van opdrachten voor praktijkgericht onderzoek;
  • programmering van onderzoeksactiviteiten en projecten;
  • ondersteuning van de opleidingen bij vertaling van onderzoeksresultaten naar de curricula;
  • kennisdeling met de beroepspraktijk via cursussen, studiedagen, publicaties, advies en onderzoek;
  • verbetering van onderzoeksvaardigheden van docenten en studenten;
  • begeleiding van promovendi en andere onderzoekers;
  • samenwerking en het onderhouden van contacten met bedrijven, kennisinstellingen in mbo, hbo en wo, regionale en lokale overheden, sportorganisaties en instellingen voor zorg en welzijn.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 4 december 2017