Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Onderwijs

De Hogeschool van Amsterdam telt ruim tachtig beroepsopleidingen, verdeeld over zeven domeinen. De kleinste, maar meest energieke faculteit, Bewegen, Sport en Voeding, omvat drie opleidingen die inhoudelijk sterk samenhangen,

Deze onderwijsdriepoot staat midden in de maatschappij en levert er onmisbare bijdragen aan: lichamelijke opvoeding-nieuwe stijl, innovatief sportondernemerschap, professionalisering van de sportverenigingscultuur en de nieuwste inzichten op het gebied van voeding en diëtetiek dragen stuk voor stuk bij aan een gezonde en vitale samenleving. Zeker nu studenten zich steeds meer bekwamen in het doen van onderzoek. Onderwijs en praktijk staan daardoor niet langer los van elkaar, maar zijn als twee wielen aan dezelfde fiets. 

 

De ALO is met haar ruim 80 jaar de oudste sportacademie van Nederland. Zij leidt studenten op tot eerstegraads docent lichamelijke opvoeding. Het onderwijs bestaat enerzijds uit een uitgebalanceerd bewegingsprogramma en anderzijds uit training in onderwijskundige, organisatorische en leidinggevende vaardigheden. Bovendien loopt de leerlijn Onderzoek als rode draad door het onderwijsprogramma.

Afgestudeerde ALO’ers kunnen terecht bij alle typen onderwijs, van basisschool tot hbo. Ook een loopbaan in het speciaal onderwijs (kinderen met leer- en opvoedingsproblemen), in de medische fitness of als trainer/coach behoort tot de mogelijkheden. Waar zij ook aan de slag gaan, ze beschikken over de meest recente kennis op het gebied van lichamelijke opvoeding, en zijn klaar voor het sportonderwijs van de toekomst.

Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)

De sportwereld is van oudsher een wereld van vrijwilligers. Maar aangezien sport een steeds prominentere plaats inneemt, is er een professionaleringsslag gaande. Die vraagt om sportliefhebbers met ondernemersgeest en gevoel voor management. De opleiding SM&O, uniek in zijn soort, leidt studenten op in vakken als marketing, ondernemen, financiën, beleid, management en organisatie. Ook sportonderwijs en het behalen van een trainer/coachlicentie maken deel uit van het onderwijsprogramma.

SM&O is in de Keuzegids HBO al voor het vierde achtereenvolgende jaar uitgeroepen tot de beste Nederlandse sportmanagementopleiding. De meeste docenten, allen afkomstig uit de sportwereld, zijn werkzaam in de sport of als ondernemer. Met regelmaat krijgen studenten les van gastdocenten uit binnen- en buitenland. En een uitgebreid stagenetwerk bij toonaangevende sportorganisaties garandeert een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Sport, Management en Ondernemen (SM&O)

Ons hele leven is georganiseerd rond eten, maar besteden we wel genoeg aandacht aan wát en hoe we eten? In de westerse wereld met zijn ongebreidelde voedselaanbod is dat noodzakelijk: onder meer met het oog op lichaamssamenstelling, (over)gewicht, sport, culturele gebruiken en trends. De opleiding Voeding en Diëtetiek draait om de complexe wereld van voeding en gezondheid en telt drie afstudeerrichtingen:

  • Nutrition and Dietetics (advisering ziektegerelateerde voeding en leefstijl);
  • Nutrition and Health Promotion (voeding en gezondheid, eten & bewegen);
  • Nutrition and New Product Management (nieuwe foodconcepten bedenken, ontwikkelen en vermarkte)

Als enige in Nederland is de opleiding breed opgezet, met veel mogelijkheden na het afstuderen. ‘Bachelors in Health’ kunnen als diëtist in de gezondheidszorg terecht of in de sportwereld, maar ook als zelfstandig voedingsconsulent of lifestyle-adviseur, als marketing- en communicatiedeskundige of als productontwikkelaar.

De opleiding Voeding en Diëtetiek bestaat al 75 jaar en heeft een uitstekende naam. Regelmatig ontvangen studenten prijzen voor afstudeerscripties en onderzoek, zoals de Nestlé-prijs, de NVVL-prijs en prijzen van het Voedingscentrum.

Voeding en Diëtetiek

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 27 januari 2016