Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Excellente studenten

Talent stimuleren

Het stimuleren van excellente studenten past naadloos in de doelstellingen van Kenniscentrum BSV. De faculteit Bewegen, Sport en Voeding biedt dan ook twee trajecten voor de getalenteerde student.

Excellentieprogramma's

  • Het Studium Excellentieprogramma voor eerste- en tweedejaarsstudenten.
  • Het Honourstraject is voor derde- en vierderjaars studenten.

Met beide trajecten wil de hogeschool voorzien in de behoefte aan hoogopgeleide managers in de sport. Neem voor meer informatie over excellentieprogramma's contact op met het kenniscentrum.

Doorstroom naar universiteit

Het ligt voor de hand dat getalenteerde studenten de ambitie ontwikkelen een overstap te maken naar het universitair onderwijs. Ook dat wil het domein bevorderen. De opleidingen van de faculteit BSV bieden hiervoor de mogelijkheid door middel van een schakelprogramma of een doorstroomminor.

  • Doorstroomminor Sport & Science die studenten SM&O de mogelijkheid geeft om over te stappen naar een aantal geselecteerde universitaire studies;
  • De opleiding Voeding en Diëtetiek ontwikkelt momenteel ook bachelor-mastertrajecten.

Neem voor meer informatie over doorstroom naar de universiteit contact op met de opleidingen.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 10 april 2017