Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Sectorplan sportonderwijs en sportonderzoek

de fundering onder de Olympische Ambitie

Boek

Een boek gericht op de overheid om te komen tot een gerichte financiering van sportonderzoek in Nederland.

29 januari 2011